Nabudowany siewnik AD-P Super 2018-09-14T09:48:24+00:00

Project Description

Nabudowany siewnik AD-P Super

Pneumatyczny nabudowany siewnik AD-P Super o szerokościach roboczych 3 m i 4 m, jest szczególnie przydatny w gospodarstwach o areale upraw od 200 ha do 500 ha oraz w firmach świadczących usługi.

Główne argumenty – nabudowany siewnik Amazone AD-P Super

  • Duży, centralny zbiornik ziarna, kompaktowa budowa, wysoka siła uderzenia i krótkie czasy przezbrajania
  • Elektryczny napęd dozownika dla różnych dawek i rodzajów ziarna oferuje jeszcze większy komfort dzięki precyzji dozowania i prostemu ustawianiu
  • Niewielkie ilości resztek, także na zboczach
  • Zoptymalizowany rozdział nasion i prosty nadzór przez przejrzystą, zewnętrzną głowicę rozdzielającą
  • Dokładne odkładanie nasion redlicami RoTeC-Control lub redlicami WS przy wysokich prędkościach roboczych
  • Możliwe wyposażenie w nowoczesne terminale obsługowe ISOBUS z włączaniem GPS-Switch

Duży zbiornik, stabilna rama

Czasy napełniania zostały zredukowane przez wielkość zbiorników ziarna. Podstawowy zbiornik o pojemności 1500 l można powiększyć nadstawką do 2000 l.
Jasna, prosta koncepcja ramy AD-P Super ze zintegrowanym wałem i ramą redlic pozwala zmniejszyć masę i podnieść stabilność.

Budowa w systemie modułowym

AD-P Super dzięki rozmieszczeniu siewnika i wału wyjątkowo kompaktowy. Superstabilna konstrukcja z korzystnie ułożonym punktem ciężkości, ma znacznie niższe zapotrzebowanie siły udźwigu, niż maszyny porównywalne. Komponenty ustawione są blisko ciągnika. Zmniejszone obciążenie tylnych kół ciągnika zapobiega tworzeniu kolein.

Oparcie bezpośrednio na wale

AD-P Super opiera się całkowicie na dużym wale pierścieniowym lub na zębatym wale ugniatającym. Brona wirnikowa lub kultywator wirnikowy mogą przeskakiwać nad kamieniami bez konieczności podnoszenia wału i siewnika. Chroni to zęby oraz elementy napędu maszyny uprawowej.

Bezpieczny napęd dozownika

1.) Elektryczny napęd dozownika: ADP jest seryjnie a Avant jest opcjonalnie wyposażony w elektryczny napęd dozownika. Jest on regulowany przez AMATRON 3 wzgl. dowolny terminal ISOBUS lub AMADRILL. Kalibracja jest z elektrycznym napędem komfortowa i w pełni automatyczna. Elektryczny napęd oferuje dodatkowe funkcje użytkowe jak na przykład wstępne dozowanie materiału siewnego na początku pola oraz zwiększenie lub zmniejszenie dawki wysiewu podczas pracy. Do uchwycenia prędkości jazdy AD-P Special może korzystać z różnych źródeł sygnału. Obok czujnika radarowego, koła impulsów lub sygnału GPS można wykorzystywać także sygnały prędkości jazdy z ciągnika.
2.) Szybkie opróżnianie: Opróżnianie zbiornika z nasion jest szybkie i łatwe przez dobrze dostępny układ znajdujących się na zbiorniku ziarna.
3.) Opróżnianie z resztek: Do opróżniania z resztek otwiera się zasuwę i zawartość zbiornika zostaje usunięta do wanny kalibracyjnej.
4.) Łatwa zmiana kaset dozujących: Kasety dozujące w dozownikach można łatwo wymieniać. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dozowanie wszystkich rodzajów ziarna także przy wysokich prędkościach jazdy z zachowaniem dokładnego rozdziału podłużnego.

Galeria – Amazone nabudowany siewnik AD-P Super