Rozsiewacz odśrodkowy ZA-X Perfect 2018-09-08T15:57:09+00:00

Project Description

Rozsiewacz odśrodkowy ZA-X Perfect

Dwutarczowy rozsiewacz dla małych i średnich gospodarstw lub do pracy na terenach zielonych. ZA-X Perfect jest łatwo ustawiany i pozwala na dokładny rozsiew dostępnych w handlu nawozów na szerokość roboczą do 18 m a mocznika do 15 m.

Zalety serii ZA-X Perfect

• Czworokątny, kompaktowy zbiornik o pojemności od 500 do 1750 litrów.
• Płaski zbiornik, ale ze stromymi ścianami lejka; mała wysokość napełniania, od 91 cm.
• Łatwe dołączanie do ciągnika, zawsze poziomo i na stałej wysokości montażowej.
• 1 para tarcz rozsiewających „Omnia-Set“- z bardzo łatwo ustawianymi łopatkami rozsiewającymi do nawożenia normalnego, pogłównego i rozsiewu granicznego, bez użycia narzędzi.
• Precyzyjny obraz rozsiewu przy szerokościach roboczych od 10 do 18 m, mocznik bezpiecznie do 15 m.
• Obszerne tabele rozsiewu dla wszystkich rodzajów nawozu, innych materiałów, środków przeciw ślimakom itd.
• Tarcze rozsiewające, łopatki rozsiewające, blacha ekranująca i wszystkie ważniejsze części wykonane z nierdzewnej stali.
• Pałąki ochronne zwiększające bezpieczeństwo.
• Precyzyjne łopatki rozsiewu granicznego Tele-Quick (opcjonalnie dla ZA-XW 502).
• Liczba obrotów chroniąca nawóz: 720 obr/min.
• Bardzo łatwe obsłudze i mocne ustawianie dawki rozsiewu z przejrzystą skalą.
• Hydrauliczna, zdalna obsługa dla prawej i lewej strony z zespołem 2-drożnym.
• Odłączane głowice mieszające np. do mocznika lub do długiego, jednostronnego rozsiewu.
• Obracane skrzydełka do nawożenia pogłównego; bez niekorzystnego kąta całego rozsiewacza nawozów.
• Podwójne lejki z kontrolą otworów dozowania.
• Zabezpieczenie ścinalne przy przeciążeniu wałka przekaźnikowego.
• Wyjątkowo dobra cena.

Ustawianie dawki

Ustawianie dawki dwoma niezależnymi tarczami ustawiającymi zamontowane jest poza zakresem zabrudzania, tzn. albo przez koła ciągnika, albo przez kurz powodowany przez tarcze wysiewające rozsiewacza. Jest zatem czyste i dobre w obsłudze. Wskazówki są ustawione na dużej, przejrzystej skali tak, że natychmiast można rozpoznać ustawienie dawki, na przykład przy wysiewie granicznym.

Tarcze rozsiewające Omnia-Set

Tarcze rozsiewające Omnia-Set z odchylanymi łopatkami rozsiewającymi, tworzą obraz rozsiewu ze szczególną precyzją. Łopatki rozsiewające ustawia się według skali i w sposób nieprzestawialny. Obsiewane z rozmachem flanki zakresu roboczego czynią obraz rozsiewu niewrażliwym na boczny wiatr, oraz różne właściwości nawozu i jego rodzaj. Do nawożenia pogłównego łopatki rozsiewające po prostu bez użycia narzędzi, składa się do góry.

Podwójne lejki

Podwójny lejek oznacza automatyczną kontrolę. Jeśli jedna strona zostanie opróżniona prędzej, niż druga, można od razu sprawdzić, czy otwór wylotowy nie został zapchany obcym ciałem, lub, czy dźwignie równo leżą na ogranicznikach. Podwójny lejek umożliwił zbudowanie optymalnie stromych ścian zbiornika. Gwarantują one – inaczej, niż przy zbiornikach o jednym lejku – bardzo dobry spływ nawozu, również na zboczach i przy jego niewielkiej ilości w zbiorniku.

Hydrauliczna obsługa zasuw

Seryjnie montowany układ hydraulicznej zdalnej obsługi poszczególnych zasuw dla lewej i prawej strony maszyny zapewnia wygodną pracę rozsiewaczem. Jednostronne wyłączenie oznacza rozsiew połowiczny, np. przy wyjazdach z pola lub połowiczny rozsiew graniczny, z ekranem do rozsiewu granicznego. Z zaworem 2-drożnym można komfortowo włączać pojedyncze zasuwy dla lewej i prawej strony. W ciągniku potrzebne jest tylko jedno przyłącze hydrauliczne.

Wydajne głowice mieszające

Tarcze rozsiewające Omnia-Set z odchylanymi łopatkami rozsiewającymi, tworzą obraz rozsiewu ze szczególną precyzją. Łopatki rozsiewające ustawia się według skali i w sposób nieprzestawialny. Obsiewane z rozmachem flanki zakresu roboczego czynią obraz rozsiewu niewrażliwym na boczny wiatr, oraz różne właściwości nawozu i jego rodzaj. Do nawożenia pogłównego łopatki rozsiewające po prostu bez użycia narzędzi, składa się do góry.

Głowica mieszająca

W normalnych warunkach rozsiewu zapewnia równomierny przepływ nawozu na tarcze rozsiewające. Przy wrażliwych nawozach zdejmuje się duże palce mieszające (sprężyste sworznie), i zredukowany zespół mieszania w dalszym ciągu dba o równomierne, niezawodne dozowanie. Do rozsiewu jednostronnego z wrażliwymi nawozami można bez żadnych narzędzi odłączyć kompletną głowicę mieszającą (składane zawleczki, Nirosta). Takie rozwiązanie najlepiej sprawdziło się w praktyce.

Galeria Amazone ZA-X Perfect