Rozsiewacz z podwójnym łańcuchem 2018-11-13T07:59:00+00:00

Project Description

Rozsiewacz z podwójnym łańcuchem

Firma POMOT Chojna jako jedyna w Europie oferuje przyczepiane rozsiewacze z podwójnym przenośnikiem łańcuchowym sterowane za pomocą komputera
i systemu GPS zgodnego z precyzyjnym rolnictwem.

Opatentowana technologia Twin Chain jako jedyna pozwala na pełną kontrolę nad dozowanym do wysiewu materiałem z dwóch stron rozsiewania.

Rolnictwo precyzyjne

Podwójny łańcuch * Spread Smart 1020p * GPS

Podwójny łańcuch i hydraulicznie napędzane talerze rozsiewające pozwalają na automatyczną regulację dawki nawozu  i szerokości rozsiewania do 40 metrów (indywidualnie  dla prawej i lewej strony)  za pomocą sterownika zamontowanego w rozsiewaczu współpracującego z komputerem w kabinie ciągnika i czujnika GPS.

Twin Chain

Opatentowana technologia podwójnego łańcucha Twin Chain steruje
indywidualnie prawym i lewym łańcuchem co w połączeniu z indywidualnie
sterowanymi talerzami rozsiewającymi zapewnia najlepszą dostępną na
rynku możliwość sterowania wysiewanego materiału w przyczepianych
rozsiewaczach.

Co to oznacza w praktyce?
– wraz ze zmianą szerokości pracy automatycznie zmieniają się prędkości
obrotowe talerzy rozsiewających oraz również prędkości przesuwania
się łańcuchów przenośnika łańcuchowego.
– daje możliwość zmiany szerokości rozsiewania bez zmiany dawki na hektar.
– chroni przed podwójnym nawożeniem tego samego miejsca.
– umożliwia indywidualne zatrzymywanie łańcuchów

Talerze

Hydraulicznie napędzane 2 talerze rozsiewające gwarantują równomierną pracę.
– indywidualna regulacja prędkości talerzy umożliwia różnorodną szerokość
wysiewu.
– indywidualna regulacja szerości pracy oferuje obustronny wysiew graniczny
– możliwość zwiększenia i zmniejszenia szerokości wysiewu umożliwia wysiewanie
w niedostępnych miejscach
– 4 łopatki rozsiewające  talerzy dwukrotnie szybciej (częściej)
wyrzucają nawóz i wapno
– trapezowy kształt wysiewu umożliwia sianie z tzw. ,,małą zakładką”
co umożliwia  idealne wysianie materiału przy wysiewie granicznym
(cały materał trafia na pole do jego granicy).
– zastosowanie talerzy o konstrukcji umożliwiającej rozsiewanie nawozów, wapna, pomiotu kurzego,kompostu

Hydraulika 

Do sterowania rozsiewaczem z systemem Twin Chain firma POMOT stosuje
proporcjonalny 4 sekcyjny zawór elektrohydrauliczny regulujący przepływ
oleju  dla poszczególnych silników tj.
2 silnik napędzające przenośniki łańcuchowe i
2 silniki napędzające talerze rozsiewające.
– dwa tryby pracy rozdzielacza z pompami o (zmiennym  wydatku) oraz
z pompą z  Load Sensing
– przewody stalowe wbudowane w instalację elektryczną służą jako radiatory
– zawór ma wbudowany czujnik temperatur oraz ciśnienia wyświetlane
w kabinie  ciągnika.
– kontroler FCU odpowiada za sterowanie cewkami elektrohydraulicznymi

Łańcuch

Łańcuch jest najlepszym “pozytywnym” przenośnikiem wysiewanego materiału
tzn. zawsze precyzyjnie podaje materiał do wysiewu.
– nie wymaga kalibracji rozsiewacza przed rozsiewaniem
– 100% dokładności wysiewanej dawki po ustawieniu według tabeli wysiewu
– łańcuch nie ślizga się po podłodze rozsiewacza gwarantując niezmienną  dawkę
– nie zostawia materiału na dnie zbiornika dzięki płycie teflonowej
– minimum 10 lat bezawaryjnej pracy
– rozsiewa każdy materiał – nawóz, wapno, pomiot kurzy, kompost i inne

Transpread

Komputer sterujący pracą rozsiewacza Spread Smart 1020p oferuje najbardziej przyjazne dla operatora rozwiązania, które ułatwiają obsługę rozsiewacza.

Umożliwia pełną kontrolę nad rozsiewanym materiałem z kabiny.
– komputer zamontowany w kabinie ciągnika na dużym stabilnym uchwycie.
– uchwyt regulowany w dwóch płaszczyznach pozwala na umieszczenie komputera w widocznym miejscu
– bez przewodu łączącego komputer ze sterownikiem rozsiewacza FCU
– bez wtyczek – bezprzewodowe połączenie Bluetooth o zasięgu do 100m
– komputer łączy się z FCU według wprowadzonego do komputera adresu MAC sterownika
– czytelny ekran przestawiający najważniejsze dane przed uruchomieniem rozsiewacza tj: zaplanowaną dawkę, nazwę wysiewanego materiału, jego gęstość, szerokość pracy itp.

Dopełnieniem wygodnej obsługi rozsiewacza jest przewodowy pilot USB.
Pilot umożliwia wygodne sterowanie rozsiewaczem z siedzącej pozycji kierowcy.
Kierowca trzymając pilota w ręce steruje wszystkimi funkcjami rozsiewacza.

Pachwork

Komputer Black Box Advanced posiada wszystkie funkcje komputera Spread Smart
1020c jednocześnie jest doposażony w zaawansowane funkcje GPS oraz program
do precyzyjnego wysiewu.

Dodatkowymi zaletami oferowanymi przez komputer Blax Box Advanced są:
– Siedmiocalowy 7″ jasny wyświetlacz dotykowy z menu w języku polskim uzupełniony pilotem
– Antena GPS z możliwością korekcji pozycji dokładnie w punkcie środka agregatu rozsiewającego zwiększa dokładność wysiewania
– Wytyczanie ścieżek technologicznych zwiększa dokładność przejazdu.
– Umożliwia wstrzymanie aktualnej pracy do kolejnego załadunku
– Standardowo pozwala na rozpoczęcie i zatrzymanie funkcji rozsiewania przyciskiem pilota
– Wbudowany modem 2G umożliwia zdalną komunikację za pomocą serwisu WebTrack 3 dzięki czemu na bieżąco można śledzić położenie rozsiewacza
– Po wykonanej pracy można zdalnie przesłać informacje do firmy w celu potwierdzenia wykonania pracy. Otrzymane od operatora potwierdzenie jest dowodem na wykonanie zleconej pracy co dla firm usługowych umożliwi natychmiastowe wystawienie faktury za usługę.