Rozsiewacze z hydraulicznym napędem łańcucha 2018-11-13T08:25:27+00:00

Project Description

Rozsiewacze z hydraulicznym napędem łańcucha

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów firma wprowadziła do swojej oferty rozsiewacze nawozów i wapna sterowane za pomocą komputera.

Standardowa 3-biegowa skrzynia biegów która napędza przenośnik łańcuchowy została zastąpiona hydrauliczną skrzynią napędową firmy Rolleberger. Skrzynia hydrauliczna natomiast napędzana jest silnikiem hydraulicznym, który do pełnej (maksymalnej) wydajności potrzebuje 80l oleju z pompy ciągnika.

Prędkością pracy silnika napędzającego hydrauliczną skrzynie steruje elektro-hydrauliczny zawór proporcjonalny podłączony do komputera zamontowanego w kabinie ciągnika.
Napęd talerzy rozsiewających odbywa się bez zmian jak w standardowych rozsiewaczach za pomocą silników hydraulicznych zasilanych z pompy olejowej ciągnika (wymagane jest 50l\min. dla UPR 4 i UPR 7 lub 80l\min. dla UPR 10 i UPR 12,5)

Komputer firmy TeeJet LH 500 umożliwia szereg funkcji i niedostępnych w rozsiewaczach z mechanicznym napędem.

Dostępne funkcje:
1. Uruchamianie i zatrzymywanie przenośnika łańcuchowego z kabiny ciągnika.
Za pomocą jednego przycisku można uruchomić przepływ oleju który uruchomi przenośnik łańcuchowy z odpowiednią prędkością. Funkcja ta pozwoli na oszczędzanie materiału, gdyż nie wysiewamy na nieużytkach, przy sadzawkach wodnych itp. a materiał jest rozsiewany tam gdzie tego wymagamy.

2. Regulacja dawki nawozu i wapna z kabiny ciągnika.
Dzięki funkcji + / – można zwiększyć dawkę od ustawionej początkowo na100% nawet do 300%. Tak samo można zmniejszyć dawkę do minimum tj 1%. Zmniejszanie i zwiększanie dawki może odbywać się skokowo (wysokość skoku ustawia się według potrzeb).
Dzięki temu istnieje możliwość wysiania większej ilości nawozu lub wapna bez potrzeby ponownego przejazdu przez obszar, w której wymagana jest zwiększona dawka wysiewanego materiału.

3. Zapisywanie ustawień rozsiewacza po kalibracji.
Po kalibracji dla danego materiału komputer posiada funkcję zapisywania ustawień rozsiewacza. Dzięki temu można zapisać kalibrację dla 100 różnych materiałów, które najczęściej są wysiewane. Do danych ustawień można powrócić w każdej chwili, dzięki czemu w kolejnym sezonie nie trzeba wykonywać kalibracji dla danego materiału.
Jeśli rozsiewacz pracuje na usługach to komputer umożliwia również podzielenie wysiewanych materiałów na poszczególnych klientów lub zleceń.

4. Funkcja rozładunku.
Rozsiewacz z hydraulicznym napędem łańcucha posiada również funkcję rozładunku pozostałego w skrzyni ładunkowej materiału. Funkcje rozładunku wywołuje się przez funkcje w komputerze sterującym.

5. Ostrzeżenie o niskiej ilości materiału w zbiorniku.
Dzięki wbudowanemu czujnikowi niskiej ilości materiału w skrzyni ładunkowej komputer poinformuje ostrzeżeniem ile zostało materiału do rozsiania. Dzięki temu operator będzie mógł się już przygotować do zakończenia wysiewu i kolejnego załadunku. Dzięki temu nie ominie żadnego obszaru na polu lub może zaplanować koniec rozsiewania na najbliższym nawrocie i pojechać po kolejny załadunek.

6. Ostrzeżenie o zbyt małych obrotach talerzy rozsiewających.
Komputer posiada również podłączenie do czujnika obrotów talerzy dzięki czemu w razie spadku obrotów talerzy może poinformować o tym wyświetlanym alarmem.

7. Wyświetlanie najważniejszych dla operatora danych.
Na ekranie komputera wyświetlane są następujące dane:
· Prędkość km/h – z jaką porusza się rozsiewacz
· Aktualną dawkę kg/ha
· Szerokość rozsiewania – w metrach
· Ilość materiału w skrzyni ładunkowej
· Obroty talerzy rozsiewających
· Wysiana powierzchnia
· Powierzchnia pozostała do wysiania
· Licznik roboczogodzin

8. Zapisywanie i archiwizowanie wykonanych prac i zleceń.
Komputer TeeJet 500 dzięki wbudowanej pamięci może zapisać dane związane z wszystkim pracami, które rozsiewacz wykonał. Informacje te mogą zostać zarchiwizowane po podłączeniu do komputera i wydrukowane jako potwierdzenie wykonania prac.
Zapisane dane posiadają następujące informacje:
a. Data wykonanej pracy
b. Nazwisko operatora
c. Nazwa klienta / numer pola
d. Rozsiewany materiał
e. Dawka rozsiewanego materiału
f. Powierzchnia pola
g. Szerokość pracy

9. ISO BUS -kompatybilność z uniwersalną magistralą sterującą Isobus
Rozsiewacz UPR wyposażony w komputer TeeJet 500 może zostać na życzenie klienta wyposażony w uniwersalny terminal ISO BUS obecny w nowoczesnych ciągnikach.
Podłączenie terminalu rozsiewacza do ciągnika uruchomi funkcję obsługi rozsiewacza za pomocą ekranu ISO BUS obecnego kabinie ciągnika. Na ekranie terminala ISO BUS pojawi się menu obsługi rozsiewacza UPR z logo firmy POMOT.

10. GPS oraz funkcja czytania map zasobności glebteeJet500GPS
Komputer TeeJet 500 można na życzenie rozbudować o dokładny i sprawdzony system GPS do sterowania i nadzorowania pracą rozsiewacza. System GPS posiada również funkcję czytania map zasobności gleb i dzięki temu sterowania rozsiewaczem tak by wysiewał odpowiednią dla danego obszaru pola dawkę nawozu lub wapna. Dzięki temu komputer sterujący rozsiewaczem sam dozuje dawkę nawozu i wapna na pole.

11. Dowolny rozmiar kół
Dzięki hydraulicznemu napędowi przenośnika łańcuchowego firma POMOT może zaoferować dowolny rozmiar kół do rozsiewaczy, gdyż nie ma ograniczenia w postaci koła ostrogowego.