Siewnik punktowy ED 2018-09-18T10:02:22+00:00

Project Description

Siewnik punktowy ED

Siewniki punktowe ED wyróżniaj precyzja odkładania nasion i bardzo dokładnie pracujący system ich oddzielania, który przez odpowiednie tarcze oddzielające może dostosować się do prawie każdego materiału siewnego. Zbiorniki ziarna mieszczące 60 l redukują czasy napełniania. W siewnikach ED Special zastosowano mechaniczny napęd aplikacji nawozu oraz oddzielania pojedynczych nasion. ED Super wyposażono w elektryczny napęd dozowników oraz hydrauliczny napęd oddzielania pojedynczych nasion.

Najważniejsze argumenty przemawiające za siewnikiem punktowym ED

  • Duży zbiornik nawozów do 1100 l
  • Duży 60 l zbiornik ziarna
  • Elektryczny napęd dozownika w ED Super
  • Hydrauliczny napęd oddzielania nasion w ED Super
  • Nowe rolki dociskowe Super-V
  • Wyłączanie pojedynczych sekcji wysiewających przez GPS
  • Nowoczesna komunikacja ISOBUS
  • Pneumatyczny rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus

Sekcja wysiewająca Contour

Sekcja wysiewająca AMAZONE Contour znakomicie sprawdza się przy siewie w mulcz i po orce. Elementem wyróżniającym sekcję wysiewającą AMAZONE Contour jest nisko położony układ oddzielania nasion i wysokość ich opadania wynosząca tylko 140 mm. Dopracowana technika redlic tworzy redliny wysiewu wolne od materiału organicznego. Ponieważ redlica wysiewająca posiada tarczę odgarniającą, tworzy dobrze zagęszczoną, klinową redlinę.
Są to optymalne warunki. Na glebach bardzo lekkich i piaszczystych można na redlicy Contour zamontować dodatkowe koło nośne, zapobiegające zbyt głębokiemu wnikaniu w glebę i tym samych dokładne zachowanie głębokości siewu.

Sekcja wysiewająca Contour – spokojna praca i precyzja siewu

Sekcja wysiewająca Contour jest prowadzona przez podłużny tandem, który z przodu opiera się na ułożonej jednostronnie rolce dociskowej a z tyłu na rolce dociskowej V lub na oponie z pełnej gumy. Wpływy podłoża na spokojną pracę sekcji są poprzez to mocno zredukowane. Duże bryły nie powodują podskakiwania sekcji lecz są miękko pokonywane. Zmiany głębokości siewu na nierównościach gleby są tu wyjątkowo małe.
Przednia rolka dociskowa jest celowo wykonana w wersji jednostronnej, dzięki czemu gleba wyrzucana przez redlicę nawozową nie powoduje dodatkowych ruchów sekcji wysiewającej. Zawieszenie na podłużnym tandemie pozwala na optymalne dopasowanie się do konturów gleby a przy dużej roboczej prędkości jazdy na nierównej glebie zachowuje maksymalnie spokojny bieg. Oba czynniki stabilizują pracę z utrzymaniem ustalonej głębokości siewu! Rozstaw obu rolek dociskowych podłużnego tandemu można zmieniać. W zależności od warunków i stanu gleby zawsze znajduje się tu prawidłowy zakres roboczy..

Zasada zasysania powietrza w oddzielaniu

Sekcje wysiewające siewników punktowych AMAZONE pracują w oparciu o zasadę zasysania powietrza. Napędzane mechanicznie (ED Special) lub hydraulicznie (ED Super) oddzielanie nasion odbywa się przez zgarniacz i ma wiele zalet, ponieważ jest niezależne od prędkości jazdy i kształtu nasion. Wyjątkowość sekcji AMAZONE do siewu punktowego polega na jego tarczy oddzielającej. Podciśnienie przyciąga nasiona do otworów przetłoczeń i doprowadza je do zgarniacza. Otwory przetłoczeń spełniają funkcję mieszadła, gdyż wystają ponad powierzchnię tarczy i wprawiają materiał siewny w ruch. Otwory przetłoczeń są stożkowe, co eliminuje ich zapychanie przez połamane ziarna. Występy przetłoczeń otworów w stosunku do tarczy oddzielającej dbają o to, aby nasiona swobodnie opuszczały tarczę bez ponownego z nią kontaktu. Ma to szczególnie duże znaczenie dla dokładności odkładania nasion.
1 = Zgarniacz
2 = Otwór kontrolny
3 = Czujnik optyczny
4 = Wyrzutnik
5 = Pokrywa opróżniania z resztek
6 = Entleerungsklappe
7 = Pokrywa redukcyjna

Warianty hydrauliki

Zależnie od wymagań można wybierać między trzema wariantami hydrauliki. Pierwszy to hydraulika standardowa, przy której wszystkie funkcje muszą być obsługiwane zespołami sterowania w ciągniku. Wystarcza to w zupełności w nowoczesnych ciągnikach z dostateczną liczbą zespołów sterowania. W ciągnikach z ograniczoną liczbą zespołów sterowania można wybrać hydraulikę Komfort. Funkcje wysięgników i znaczników śladów są tam przez elektryczny zawór przełączający przypisane do jednego zespołu sterowania. Dla klientów, którzy chcą obsługiwać wszystkie funkcje przez terminal lub opcjonalny, wielofunkcyjny uchwyt, jest do dyspozycji hydraulika Profi. Po stronie ciągnika jest wtedy wymagany tylko jeden zespół sterowania o działaniu jednostronnym oraz swobodny powrót oleju. Alternatywnie może to być system Load-Sensing.

Galeria – Amazone siewnik punktowy ED