Siewnik punktowy EDX 2018-09-18T10:23:04+00:00

Project Description

Siewnik punktowy EDX

Zaczepiany siewnik punktowy EDX do siewu po orce, siewu w mulcz lub siewu bezpośredniego charakteryzuje wysoka niezawodność i znakomity komfort obsługi. Przy szerokości roboczej 6 m i 9 m oraz ze zbiornikiem ziarna o pojemności 600 l i 800 l wydajność EDX jest przy prędkości do 15 km/h niezwykle duża.

Najważniejsze argumenty przemawiające za siewnikiem punktowym EDX

  • Niezwykła siła uderzenia dzięki prędkości roboczej do 15 km/h
  • System Xpress do rozdzielania i odkładania poszczególnych nasion
  • Wysoka wydajność powierzchniowa dzięki dużym zbiornikom ziarna i nawozu
  • Szybkie napełnianie i zmiana materiału siewnego w centralnym zbiorniku ziarna
  • Szybkie napełnianie centralnego zbiornika nawozu
  • Uproszczone próby kręcone dla dawek nawozu
  • Centralny terminal obsługowy AMATRON 3 dla wszystkich funkcji
  • Centralna, hydrauliczna zmiana nacisku redlic nawozowych i wysiewających, opcjonalnie ze zdalną obsługą przez AMATRON 3
  • Kompaktowe i szybkie składanie do maksymalnie 3 m szerokości transportowej
  • EDX 6000-TC z możliwością doposażenia w dwa rozsiewacze mikrogranulatów

Program EDX z AMAZONE oznacza wysoką siłę uderzenia

Wspólne dla wszystkich maszyn jest to, że można je stosować do konwencjonalnej oraz zachowawczej uprawy gleby albo też do siewu bezpośredniego. Dotyczy to takich roślin, jak kukurydza, słonecznik czy rzepak.
Zaczepiane EDX 6000-TC oraz 9000-TC idealnie nadają się na duże pola. Doświadczenia z praktyki dowodzą, że z EDX 9000-TC, zależnie od gospodarstwa, można osiągać w jednej kampanii wydajność siewu do 1.500 ha. Odpowiednio mniejsze wartości dotyczą mniejszego EDX 6000-TC i wynoszą około 900 ha.

Tak działa system Xpress

Zamiast dotychczasowego oddzielania pojedynczych nasion, w EDX zastosowano system oddzielania i odkładania Xpress. W tym systemie, oddzielanie i odkładanie nasion jest wzajemnie niezależne. W systemie podciśnienia, nasiona po oddzieleniu są wstrzeliwane wężami do ułożenia w redlinach wysiewu. W ten sposób możliwe jest tu osiąganie roboczych prędkości jazdy sięgających 15 km/h.

Dla trzech kultur, to jest kukurydzy, słonecznika i rzepaku AMAZONE oferuje po dwa bębny oddzielające pojedyncze nasiona tak, aby możliwe było reagowanie na ich zróżnicowane właściwości (kształt, średnica, itd.) i ich dokładne oddzielanie.

Dokładne, pneumatyczne oddzielanie pojedynczych nasion dla 6 do 8 rzędów, odbywa się równocześnie w centralnie ułożonych bębnach oddzielających (1). Na otworach tych bębnów znajdują się centralne i zsynchronizowane zgarniacze (2) oddzielania pojedynczych nasion.

Po rozdzieleniu nasion są one przez węże (3) “wstrzeliwane” w oddzieloną przestrzennie strefę odkładania, tak zwany system wychwytywania Xpress z formierzem redlin (5) i rolką wychwytującą (6). Formierz redliny (5) ciągnie wzdłuż śladu dwóch poprzedzających tarcz tnących (4) redlinę o przekroju prostokątnym. Nadążna rolka wychwytująca (6) zamyka tę redlinę u dołu i z boków tak, że nasiona nawet w niekorzystnych warunkach glebowych nie toczą się, lecz są niezawodnie wychwytywane i dociskane do gleby. Ponieważ rolka wychwytująca (6) jest umieszczona bezpośrednio za formierzem redliny (5), to jakość odkładania nasion jest stała także przy rosnącej prędkości jazdy. W porównaniu do dotychczasowych siewników punktowych korzystne jest również to, że dokładność odkładania przy systemie wychwytywania Xpress nie jest zależna od stanu zeszlifowania redlic.

Wymagany mniejszy udźwig ciągnika

Z 6 m szerokości roboczej, EDX 6000-TC jest „mniejszym“ z obu zaczepianych EDX, i przeznaczonym do osiągania wydajności kampanijnych w granicach od 600 do 900 ha.
W porównaniu do zawieszanych EDX 6000-2C, wersja zaczepiana EDX 6000-TC wymaga od ciągnika mniejszej siły udźwigu. Z jednej strony, zbiornik nawozu jest z pojemnością 3.000 l wyraźnie większy. Większy, niż przy maszynach zawieszanych jest również zbiornik ziarna mieszczący 600 l. Takie zapasy wystarczają na około 20 ha, bez konieczności uzupełniania ziarna lub nawozu. Do napełniania zbiornika nawozu, AMAZONE oferuje w wyposażeniu specjalnym ślimak napełniający. EDX 6000-TC można wyposażyć do pracy z często stosowanym w praktyce rozstawem rzędów 37,5 cm do 80 cm. W Niemczech, maszyna jest seryjnie oferowana z pneumatycznym układem hamulcowym i homologacją do 40 km/h.

Także przy wysokich prędkościach

Przy wysokich prędkościach jazdy chodzi o to, aby aparaty wysiewające nawóz i nasiona pracowały bardzo spokojnie, co z kolei powoduje precyzyjne układanie nawozu i nasion na żądanej głębokości. Właśnie z tych względów AMAZONE stosuje przy wszystkich siewnikach punktowych EDX centralne, przestawiane hydraulicznie systemy nacisku redlic.

Dokładne odkładanie nawozu:
Nawóz mineralny jest odkładany przez skośnie ustawione redlice nawozowe z formierzem (1) redliny, dokładnie 5 cm obok redlin wysiewu nasion. Do pracy na glebach powodujących duże zużycie elementów można wyposażyć maszynę w specjalnie utwardzane formierze redlin. Dozowanie nawozu z centralnego zbiornika odbywa się przez bezstopniową przekładnię. Głębokość odkładania sterowana jest centralnie dla wszystkich redlic poprzez hydrauliczną zmianę nacisku redlic.

Precyzja przy odkładaniu nasion:
Każdy zespół wysiewający Xpress złożony jest z wielu elementów: najpierw podwójne tarcze redlic (2) przecinają w powierzchnię gleby w kształcie litery V i usuwają znajdujące się tam resztki roślinne. Za nimi podąża formierz redlin (3), który tworzy redlinę i ugniata jej dno.

Bezpośrednio za formierzem do redlin wstrzeliwane są nasiona. Rolka wychwytująca (4) wyłapuje te nasiona i dociska do dna redliny. Przykrycie nasion glebą, to zadanie przestawialnych rolek Super-V (5), które także dociskają redliny zamknięte po wysiewie i przykryciu glebą.
Utwardzane wkłady do podawania: Do pracy w warunkach mocnego ścierania den można opcjonalnie dostarczyć utwardzane wkłady do podawania nawozu. Do optymalnego odstępu między redlicą nawozową a wysiewającą dostępny jest opcjonalny łańcuch prowadzenia głębokościowego. Przy bardzo kleistych glebach specjalne zgarniacze (opcja) dbają o zachowanie czystości rolek nośnych.

Galeria – Amazone siewnik punktowy EDX