Siewnik zawieszany D9 2018-09-14T07:42:24+00:00

Project Description

Siewnik zawieszany D9

Siewniki zawieszane D9 można stosować zarówno do pracy solo jak i w połączeniu z maszynami uprawowymi przy siewie po orce lub w mulcz. Właśnie dlatego zostały one wyposażone do wyboru w system redlic ciągniętych WS albo redlic rolkowych RoTeC-Control.

D9 Special o szerokości roboczej 2,5 oraz 3 m zbudowano dla gospodarstw średnich i małych. Tak korzystna cenowo seria maszyn pozwala pracować także w małych i położonych po sąsiedzku gospodarstwach z jakością AMAZONE Oznacza to: Żadnych kompromisów w dokładności dozowania i przykrywaniu nasion. Zbiorniki D9 Specjal o szerokości roboczej 3 m mieszczą od 450 l do maksymalnie 850 l ziarna z zamontowaną nadstawką 400 l.

System AMAZONE “Huckepack”

System AMAZONE ‚‚Huckepack‘‘ umożliwia łączenie D9 Super oraz D9 Special z bronami wirnikowymi AMAZONE KE i kultywatorami wirnikowymi AMAZONE KG oraz z wałami oferowanymi w programie AMAZONE.
W ten sposób można w trakcie jednego przejazdu roboczego załatwić prezygotowanie gleby do siewu i sam siew. Kilkoma ruchami można bez żadnych narzędzi odłączyć D9 do pracy solo.
System AMAZONE „Huckepack“ pozwala przemieszczać siewnik do przodu przy transporcie i nawrotach, redukując przy tym niezbędną siłę udźwigu oraz zwiększając prześwit pod redlicami.

Do dyspozycji są także części łączące pozwalające na sztywny montaż D9 na maszynie uprawowej.

Znaczniki śladów dla D9

Znaczniki śladów D9 Special są podnoszone, wzgl. opuszczane przez hydraulicznie uruchamiane automaty przełączające. Obsługa odbywa się przez zawór sterujący o działaniu jednostronnym, co pozwala na funkcjonowanie włączania ścieżek technologicznych przy kolejnych przełączeniach licznika.
Siłowniki hydrauliczne przestawiają znaczniki śladów D9 Super z pozycji roboczej do pionowej pozycji spoczynkowej. Dzięki temu można siać na krawędziach pola lub swobodnie przejeżdżać obok przeszkód. Przy przełączaniu znaczników śladów licznik ścieżek technologicznych przełącza się tak, aby zachować odpowiedni rytm zakładania ścieżek. Znaczniki śladów w D9 Super są zabezpieczone sworzniami ścinalnymi przed przeciążeniem.

Zbiorniki ziarna

Duże zbiorniki ziarna zamykane są wodoszczelnie i bez dostępu kurzu składaną pokrywą z gumowymi uszczelkami. Pokrywę obsługuje się łatwo rurkowym uchwytem i sprężyną gazową. Różna wielkość zbiorników ziarna i nadstawek pozwala zmieniać pojemność zbiornika od 450 l do 1000 l przy szerokości roboczej 3 m. Duże stopnie i stabilna poręcz zapewniają bezpieczeństwo przy wchodzeniu na platformę załadowczą .

Dostępne opcjonalnie ściany podziałowe zapobiegają przesypywaniu się ziarna na stromych zboczach.

Najwyższa precyzja dozowania i prób kręconych

Z bezstopniowo ustawianą i płynnie pracującą przekładnią Vario bardzo precyzyjnie realizowane są dawki wysiewu od 400 kg do jedynie 1,5 kg na hektar. Jest rzeczą oczywistą, że precyzja dozowania obejmuje wszystkie rodzaje nasion takie, jak rzepak, trawy, zboża aż po groch i bobik.

Płynnie i bezstopniowo pracująca przekładnia Vario nie wymaga konserwacji i jest prosta w obsłudze. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki.

Galeria – Amazone siewnik zawieszany D9