Wał pierścieniowy KW 2018-09-13T08:04:36+00:00

Project Description

Klinowy wał pierścieniowy KW

Klinowy wał pierścieniowy KW (średnica: 520 mm albo 580 mm) jest stosowany wyjątkowo uniwersalnie i zalecany tam, gdzie najważniejsze jest docelowe, pasmowe zagęszczenie gleby. Czy będzie to praca w warunkach wilgotnych czy suchych, na glebach lekkich czy ciężkich, klinowy wał pierścieniowy zawsze działa niezawodnie. Gumowe pierścienie wału tworzą optymalnie zagęszczone pasma w redlinach wysiewu. Równocześnie rozluźniane są przestrzenie pośrednie tak, że może odbywać się ruch wody i powietrza. Takie celowe zagęszczanie powoduje tworzenie się efektu kapilarnego, który również w czasie suszy poprawia przemieszczanie się płynów do kiełków. Duże ilości opadów szybko wsiąkają w nie zagęszczoną glebę. Dzięki pasmowemu zagęszczaniu gleba osiąga optymalny stan z najlepszymi warunkami do jak najlepszych wschodów roślin. Do wyboru są rozstawy rzędów 12,5 lub 15,0 cm. Przez uformowane redliny wysiewu zapewniony jest również bardzo spokojny bieg redlic. Zamknięta budowa zapewnia znakomitą nośność i ni zagraża powstawaniem zatorów.

Galeria – Amazone klinowy wał pierścieniowy KW